Скачать

Сүйүү ырлары

Жыйнакка кыргыз элинин жубайлар ортосундагы эң ыйык мамилелерди, кыз менен жигиттин түздөн-түз да, купуя да карым-катыштарындагы ички сырлары, бири-бирине болгон арзуу ой-тилектери чагылдырылган ырлары — ашыктык ырлары киргизилди. Мүмкүн болушунча Кыргызстандан башка жактарда жашаган кыргыздардын сүйүү ырлары да орун алды.