• Дүйшөн Байтөбөев. Киришүү (Дуйшен Байтобоев. Введение)

Дүйшөн Байтөбөев. Киришүү

Манасчы Дүйшөн Байтөбөевдин айтуусунда. Киришүү