• Мамбет Чокморов жөнүндө (краткое интро)

  • Көкөтөйдүн ашынан үзүндү (Поминки Кокотоя)

Мамбет Чокморов. Көкөтөйдүн ашынан үзүндү

Мамбет Чокморовдун айтуусунда “Манас” эпосундагы Көкөтөйдүн ашынан үзүндү