• Мамбет Чокморов жөнүндө

  • Көкөтөйдүн ашынан үзүндү

Мамбет Чокморов. Көкөтөйдүн ашынан үзүндү

Мамбет Чокморовдун айтуусунда “Манас” эпосундагы Көкөтөйдүн ашынан үзүндү