Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №3

БУЛ САНДА :

Алтай Черик «Айта бар менин кебимди»
А. Адептегин Ырлар
Эмигрант Авангард Мейкин Ырлар
Жетиген Аңгемелер
Чечен Баркыбызды тирүүбүздө билели
Медетбек Сейталиев Тегирменчинин кызы
Рамис Рыскулов Ырлар
Эрнис Турсунов Триумф жана трагедия
Мехмон Бахти Карыя
Сергей Арбенин Стихи
Хадзёка Суемура Камикадзе
Жумгалбек Спектакль
Михаил Лермонтов Бородино
Михаил Пришвин Күлазык
Курманбек Абакиров Жаңы кылымдагы кыргыз адабияты

Дүйнө элдеринин жомокторунан
Баарын билгим келет
Афоризмдер
Кытай анекдотторунан
Кыргыздардын кыскача тарыхы
Адабият жаңылыктары