Скачать

Кыргыздын кыскача санжырасы 1т.

Төрөкан уулу Эсенкул 1915-жылы Чүй районундагы Бурана айлында туулган. Жогорку билимдүү. Отуз жылдан ашуун партиялык-советтик жооптуу кызматтарда (райкомдун биринчи катчысы, райаткомдун төрагасы) иштеген. 1976-жылдан бери республикалык маанидеги пенсионер. Азыр республикалык археолого-архитектуралык Бурана музейинин директору. Санжырачылардын республикалык I конкурсунун жеңүүчүсү.