• Рыспай Ысаков жөнүндө (краткое интро)

  • Шыпшайдардын Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты жай кылганы (Шыпшайдар убивает Алмамбета, Чубака и Сыргака)

Рыспай Ысаков. Шыпшайдардын Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты жай кылганы

Рыспай Ысаковдун айтуусунда, “Манас” эпосунан “Шыпшайдардын Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты жай кылганы”.