Скачать

Тандалмалар. 1-том

Кыргыз ССРинин эл акыны, республикабыздын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Т. Үмөталиевдин бул чыгармалар жыйнагынын биринчи томуна 1932-1950-жылдарда жазган ырлары менен поэмалары кирген. Анда негизинен коллективдештирүү, тап күрөшү, Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги совет элинин эрдиги чагылдырылат.