Скачать

Новый Ала-Тоо. 2010. №11

БУЛ САНДА:
Чыңгыз Айтматов Делбирим
Абдылдажан Акматалиев Мезгил өтпөйт, адам өтөт дүйнөдөн
Омор Султанов Ак жол, көк асман
Сейит Жетимишев Кыял кайрыктары
Жибек Кудайбергенова Жапайы бала, ит-эне
Бактыгүл Чотурова Ырлар
Тараза Ай-талаадагы аял
Кеки Дарувала Любовь и солончаки
Николай Шульгин Коммунизм плюс электрификация всего «ГЭС-5»
Эсенгул Ибраев Ырлар
Дастан Касмалин Бейдарман
Абай Кунанбай Уулу Абайдын армандары
С. Бейшемби Эл булбулу Жөжө
Чоко Боз үй – тоо көчмөндөрүнүн турак жайы
Догдурбек Юсупов Жарык дүйнөдө жүргөнүң кызык
Жолдошбай Кененбаев Акылбек айылга барганда
Амброз Бирс Афоризмдер
Адабият жаңылыктары