Скачать

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

Бул китепте кыргыз адабиятындагы кыргыз тарыхы менен байланыштуу элдик салттар, жомоктор, уламыштардын, тарыхый инсандар тууралуу чыгармаларынын жыйналган.