• Саякбай Каралаев. Каныкейдин Тайторуну чапканы

Саякбай Каралаев. Каныкейдин Тайторуну чапканы

Каныкейдин Тайторуну чапканы. Саякбай Каралаевдин айтуусунда.