• Саякбай Каралаев жөнүндө (про Саякбая Каралаева)

  • Алмамбеттин арманы (Песнь-плачь Алмамбета)

Саякбай Каралаев. Алмамбеттин арманы

Саякбай Каралаевдин айтуусундагы, “Манас” эпосунан “Алмамбеттин арманы”.