Скачать

Кыргыз тарыхы

Белгилүү тарыхчы Б. Солтоноевдин алгач 1993-ж. “Кызыл кыргыз тарыхы” аталышта чыккан эмгеги, 2003-ж. толукталып “Кыргыз тарыхы” де​ген жаңы ат менен жарык көргөн. Эмгекте кыргыз тарыхына тиешелүү кызыктуу маалыматтар камтылып, айрым учурларда түп булак катары колдонулуп келсе дагы​,​
андагы көптөгөн фактыларга жана маалыматтарга толук кандуу талдоо жүргүзүлө элек болчу. Ушундай абалды эске алуу менен тарыхчы Э. Турганбаев талдоо жүргүзүп, илимий комментарийлер менен толуктап түзүп чыккан китептин электрондук вариантын сунуш кылабыз​.