Скачать

Байыркы орток түрк поэзиясынан. 1-том.

Китеп кыргыз рухий маданиятына, адабиятынын тарыхына кызыккандарга жана поэзияны сүйгөн окурмандарга арналат.