• Роза Аманова (краткое интро)

  • Олжобай менен Кишимжан (народный эпос про любовь)

Роза Аманова. Олжобай менен Кишимжан (үзүндү)

Алыкул Үсөнбаевдин варианты боюнча, Роза Аманованын аткаруусундагы “Олжобай менен Кишимжан” дастаны (үзүндү).