Иррационалдык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү (уландысы)