Скачать

Жантай

«Жантай» поэмасын айтып-жазган Досу Ташматов. Поэма 1968-жылы фольклорист Жаки Таштемиров тарабынан КРУИАнын Кол жазмалар фондусуна өткөрүлгөн. «Жантай» поэмасы элдик оозеки поэзиянын көпчүлүк жакшы сапаттарын өз боюна сиңирген, кыргыз тилинин кубаттуу поэтикалык арсеналын күбөлөп турган чыгармалардын бири катары өз окурмандарын табат деп ишенебиз.