• Уркаш Мамбеталиев жөнүндө (краткое интро)

  • Чоң казат (Великий поход)

Уркаш Мамбеталиев. Чоң казат (үзүндү)

Уркаш Мамбеталиевдин айтуусунда, “Манас” эпосунун “Чоң казат” (үзүндү)