Скачать

Улуулардан жуккан сөз. 2-том. 1-бөлүк

Колуңуздардагы кыргыз поэзиясынын антологиясынын 2-китебине негизинен совет доорундагы, ошондой эле кийинки муундагы жаш акындардын ырлары кирди.