Скачать

Эгемберди Эрматов. 7-том. Заман кайрык

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы. Акын болбой - атуул бол деп чакырган акындын заманкайрык чыгармалары бул томдуктун өзөгүн түзөт.