Скачать

Учебник. Физика. 9 класс. КШ

Бул окуу китебинде физика курсунун “Электр-магниттик кубулуштар”, “Жарык кубулуштары”, “Квант физикасы” жана “Космос физикасы” бөлүмдөрү боюнча алгачкы маалыматтар киргизилди. Суроолор, көнүгүүлөр, лабораториялык иштер берилди.