Скачать

Түрк-кыргыз орток сөздөр сөздүгү (Турецко-кыргызский словарь общих слов).

Словарь содержит около 5000 общих слов современного турецкого и кыргызского литературного языков с расшифровкой значений на двух языках.


Сөздүктө азыркы түрк жана кыргыз адабий тилдерине орток беш миңге жакын сөздөр камтылып, алардын маанилери эки тилде чечмеленип берилди. Түрк жана кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө жана жалпы эле тил ышкыбоздоруна арналат.