• Саякбай Каралаев жөнүндө (про Саякбая Каралаева)

  • Алмамбет менен Чубактын жол талашышы (соперничество Алмамбета и Чубака)

Саякбай Каралаев. Алмамбет менен Чубактын жол талашышы

Саякбай Каралаевдин айтуусундагы, “Манас” эпосунан “Алмамбет менен Чубактын жол талашышы”.