Скачать

XVII к. жана XVIII к. баш чендериндеги “Кыргыз жери” (Кыргыз мамлекети) В.Я.Бутанаевдин изилдөөлөрүндө чагылдырылышы

Илимий макала таанымал кыргызтаануучу, этнограф-профессор В.Я.Бутанаевдин енисей кыргыздарынын XVII - XVIII кк. мамлекеттик жана этносаясий түзүлүшү, коомдук алакалары, чарбасы жанан анын өзгөчөлүктөрү, кошуна өлкөлөр менен согуштук-саясий алакалары, орустар жана монгол-хотогойттор менен согуштук айкаштары тууралу изилдөөлөрү, көз караштары талданат. Кыргыз мамлекетиндеги Кыштым институту боюнча илимпоздун илимий тыянактары чагылдырылган. Изилдөөдө Ортолук Енисейдеги Кыргыз мамлекети тууралу илимпоздордун көз караштары талданат.