Скачать

Тандалмалар. 2-том

Чыгармалар жыйнагынын экинчи томуна акындын элүүнчү жылдардан кийин жазган окурмандарга кеңири белгилүү ыр, поэмалары топтолду. Аларда совет элинин түзүүчүлүк ролу айрыкча даңазаланат.