Скачать

"Семетей" поэмасына (1959-ж.) кириш сөз.

Ушундай маанилүү чыгарманы элибиздин эстетикалык талабына ылайык жогорку пафосто, зор көркөмдүктө түзүү үчүн көп эмгек этилди. «Семетей» поэмасынын жыйнакталган вариантын негизги элдик сюжеттен алыстатпай түзүүдө беделдүү акыныбыз Аалы Токомбаев айтууга арзырлык эмгектенди. Окуучулар колубуздагы текстти өз сынынан өткөрүп, тиешелүү баасын беришет деп ишене алабыз.