Скачать

Стихи С. Есенина (на кыргызском)

Сергей Есенин - башка тилдерге эң көп которулган орус акыны. Анын айрым чыгармаларынын кыргыз тилиндеги котормосу менен таанышып коюңуздар.