Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №6

БУЛ САНДА:Бейшебай УСУБАЛИЕВ Кофта Свет Бүгүн күн жаман ысып турат
Дайырбек СТАНТЕГИН Ырлар
Жылкычы ЖАПИЕВ Махабат баяны
Үсөнбек АСАНАЛИЕВ Ырлар
Аким КОЖОЕВ КҮЗГҮ .
Бауыржан Карагыз уулу Ырлар
Вадим КОЖИНОВ Драма «самоуничтожения»
Абдымомун Калбаев Сулайманкул болуштун наркы
Дөөлөтбек САПАРАЛИЕВ Байзак баатыр жана анын мезгили
Габриэль Гарсиа Маркес Өзү жөнүндө
Михаил Шолохов Дон аңгемелери
Кал Тапан Имдат Авшар Кыргыз адабияты – дүйнөгө таанылган зор адабият .
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары