Заряддалган нерсенини потенциалдык энергиясы. 2-бөлүм