• Чыңгыз Айтматов. Саякбай Каралаев жана ал айткан Манас жөнүндө (Ч. Айтматов про "Манас" Саякбая)

Чыңгыз Айтматов. Саякбай Каралаев жана ал айткан Манас жөнүндө

Чыңгыз Айтматов. Саякбай Каралаев жана ал айткан Манас жөнүндө