Clothes


Хан академиясынын сабактары кыргыз тилинде.
Англис тили боюнча видеосабак. Англис тилин үйрөнүү.
Learning English in the Kyrgyz language.
Изучение английского на кыргызском языке.
Хан академиясы | Khan Academy | Академия Хана