Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №9

БУЛ САНДА:Рамис РЫСКУЛОВ Сайрана .
Эсенгул ЧОПИЕВ Азаттыкка даңаза МЕЙКИН Сулуу .
Дүйшөн ЖАПАРОВ Булуттар
Шайымбек АПЫЛОВ Жалгыз эрээн .
Беки ШААДАТ уулу Ырлар
Сары БАЛБАН Зарына
Мукаш ЭГЕН Кош канат .
КЕНЕН Сетер Казат
АКМАТОВ Вой .
Санарбек КАРЫМШАКОВ Казаттын кенч капкасы
Ракманберди МАМАНОВ Үч катын .
Абдымомун КАЛБАЕВ Тулпардын тукуму
Аман САСПАЕВ Сарала ит
Пабло НЕРУДА Караңгыдагы монолог
Л.Н.ТОЛСТОЙ Искусство жөнүндө
Амангелди БЕКБАЛАЕВ Аттила.
Баарын билгим келет.
Адабият жаңылыктары