Скачать

Эгемберди Эрматов. 6-том. Эсселер жана драмалар

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы.

Бул китепке дүйнөлүк поэзиянын алптары жана замандаштары тууралуу эсселер, түрдүү мезгилдеги жазылган драмалар топтолду.