• Ашыраалы Айталиев жөнүндө (краткое интро)

  • "Ак Мөөр" дастаны (поэма Ак Моор)

Ашыраалы Айталиев. Ак мөөр

Ашыраалы Айталиевдин аткаруусундагы “Ак мөөр” дастаны