Скачать

История кыргызской литературы. VIII том

Бул китепке кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана акындар поэзиясы жөнүндө илимий эмгектерди жазган окумуштулардын чыгармачылык портреттери камтылды.

Эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.