• Уркаш Мамбеталиев жөнүндө (краткое интро)

  • Каныкейдин Тайторуну чабышы (Тайтору в скачках )

Уркаш Мамбеталиев. Каныкейдин Тайторуну чабышы (үзүндү)

Уркаш Мамбеталиев. Каныкейдин Тайторуну чабышы (үзүндү)