• Алмамбет менен Чубактын жол талашышы (соперничество Алмамбета и Чубака)

  • про Шаабая Азизова

Шаабай Азизов. Алмамбет менен Чубактын жол талашканы

Шаабай Азизовдун айтуусунда “Семетей” эпосунан “Алмамбет менен Чубактын жол талашканы” бөлүгү.