Скачать

Эгемберди Эрматов. 2-том. Исфайрам авазы

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы.

Бул томдукка мезгил чакырыгы, заман талабына жараша акындын жан-жүрөгүн жарып чыккан чыгармалары кирди.