• Рыспай Ысаков жөнүндө

  • Каныкейдин Тайторуну чабышы

Рыспай Ысаков. Каныкейдин Тайторуну чабышы

Рыспай Ысаковдун айтуусунда, “Семетей” эпосунан “Каныкейдин Тайторуну чабышы”.