Скачать

Бөөмбаев Насирдин жана анын кол жазмасы

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда №808 шифр менен элибиздин баа жеткис тарыхый жана маданий мурастарынын бири катары Бөөмбаев Насирдинден калган кол жазма сакталып турат. Кол жазманы Илимдер академиясына 1990-жылы Насирдиндин уулу Мукамбет тапшырган.