Скачать

Биз кантип жаңылабыз

Биз баарыбыз ар түрдүүбүз. Дүйнөнү ар бир адам ар башкача кабылдайт. Бирок, биз бири-бирибизден ажырабашыбыз керек. Ар ким өз-өзүнчө мыкты жаран болууга умтулуусу зарыл.