• Болуш Мадазимов (краткое интро)

  • "Саринжи Бөкөй" (отрывок)

Болуш Мадазимов. Саринжи Бөкөй (үзүндү)