Скачать

Алыкул Осмонов. Собрание произведений. 1964 г. Том первый. (песни)

Алыкул Осмонов. Собрание произведений. 1964 г. Том первый. (песни)
1-том самого полное собрания сочинений известного кыргызского поэта Алыкула Осмонова. В этом томе собраны стихи автора. Издан в 1964 году.

Содержание

• АКЫНДЫН ЭЛЕСИ
• БИЗДИН ЖЕР
• ТЕМИР ЖОЛ
• ТАҢДА
• МЕНДЕ
• ЖЕҢИШ НУРУ
• ЭМГЕК КЫЗЫ
• ШАМАЛГА
• ЭРКИН КЫЗ
• ТҮНДӨГҮ ҮН
• КЫЗЫЛ УЧКУЧТАР
• ЖҮР, ЖОЛДОШТОР
• ТАП КОРГООЧУ БОЛОБУЗ
• ЖАҢЫ УУЛ
• АКЫН ЖООМАРТКА
• МИЛЛИОНДОР
• БИЙИК ЖЕРИМ
• ЖОЛДОШТОРУМ МЕНЕН
• ЖОЛДО
• ЧАЙХАНАДА
• «ПРАВДА»
• САГА
• ЖАШЧЫЛЫК
• КЕЛЕЧЕКТЕ
• АЛТЫМЫШ БЕШ
• ЧАПАЕВ
• ПАРТБИЛЕТ
• КУРБУЛАРЫМА
• ЖАҢЫ ТЕСКЕЙ
• ТҮШТҮКТӨН СУЛУУ ТАҢ АТТЫ
• ПАХТА ТАЛААСЫ
• ТЕҢТУШТАРЫМА
• ТАҢШЫР БУЛБУЛ
• ФРУНЗЕ
• БҮГҮН
• ЧОҢ КҮЙҮТ
• БИЗ ЛЕНИНСИЗ
• ГҮЛҮМӨ
• УКТААРЫМДА
• БИР ТҮНҮ
• ӨЗҮМ
• ЖОЛДОШ КИРОВ
• ОЙГОНОРДО
• КУБАНАМ, БИРОК АЙЫБЫМ БАР
• МЕН ӨЗ ЖҮРӨГҮМ МЕНЕН
• ЖАШЧЫЛЫК, КОШ
• КОМАНДИР КЫРГЫЗ
• АЧУУМА
• ЖАКЫНДА
• КАГАЗЫМА
• СЫЯМА
• КАЛАМЫМА
• СҮЙҮҮ
• ЭМИ БИР КЕЛГЕНЧЕ
• УЧКАН БУЛБУЛГА
• ОКУУ МАГА
• ТӨРТ ЖЫЛДАН КИЙИН
• МАЯКОВСКИЙГЕ
• БИР ЖОЛДОШУМА
• ОЙ, ЖЕР АЙ
• ШУМКАРГА
• ГҮЛ МЕНЕН КУШ
• КУРБУЛАРГА
• СЕН ЖАНА МЕН
• МУЗЫКА
• АКЫРКЫ БАЛАЛЫККА
• СҮЙҮКТҮҮ ТҮН
• ТАҢ АТАРДА КӨЛ БЕТИ
• ТҮНКҮ КАЙЫК
• БОЗ ҮЙ
• БИЛИНБЕГЕН ҮЧ МЕЗГИЛГЕ
• ДҮЙНӨГӨ КӨЗ КАРОО
• ПОРТРЕТКЕ
• СУЛУУЛУККА
• БЕШИК ЫРЫ
• БУЛБУЛДУН БИРИНЧИ ҮНҮ
• ЖОЛУМ
• КҮНДӨР ЖӨНҮНДӨ ЛИРИКА
• ЖУМУШЧУ ДЕГЕН КИМ
• ҮСТӨЛ ҮСТҮНДӨГҮ КҮЗГҮ
• БАЛ
• НАН МЕНЕН АКЧАНЫН МЕЛДЕШИ
• СҮЙЛӨШҮҮ
• САНААМ
• БИР АЙЛЫК ДЕМ АЛЫШТА
• КОЙЧУНУН ЫРЫ
• ТҮНКҮ КҮЗӨТ
• ЖЕР ЖҮЗҮНҮН КАРТАСЫ
• ЖАҢЫ ТАМДАР
• БИЗ
• АТА МЕНЕН ЭНЕ ЭҢ КИЧҮҮБАЛАСЫН ЖАКШЫ КӨРӨТ
• ЖАЙЛОО
• ЖАШАСЫН ЖҮРӨК,ЖАШАСЫН АКЫЛ
• БӨБӨККӨ
• ЖАМАНДОО
• МЕНИН ЖЫЛДЫЗЫМ
• УЙКУМ КЕЛЕТ…
• ШОТА РУСТАВЕЛИГЕ
• ИЧКЕ СУУ
• КАРКЫРА
• СЫРТ ЖАЙЛОО
• ТҮП СУУСУ
• ОТУЗ ЖАШ
• ЧӨП ЧАБЫК
• ЭРКИН ЫР
• МЕН ЭМНЕДЕН УЯЛАМ
• КОМБАЙН
• СҮЙҮҮ ЖАНА МЕН
• АЛДАНБА
• АЙГА
• МАГА КҮЛБӨ
• ЖЕТИ-ӨГҮЗ
• ЖАЛГЫЗ ӨРҮК
• КАРА КӨПӨЛӨК
• НЕГЕ КЕЧИГЕТ
• ТАБЫЯТ МЕНЕН МУЗЫКА
• ПОКРЫШКИНГЕ
• КҮЗГҮГӨ КАРАНГАН ЖЕҢЕМЕ
• БҮКӨН
• …ВАГА
• КАТЫҢА ЖООП
• АДИЛДИКТИН КУШУ
• УЧКУЧ КҮҮСҮ
• КӨТӨРҮҮ ЫРЫ
• ТОСУП АЛУУ
• КАЙДА БАРСАМ ЭСИМДЕ
• ЖИГИТТЕРДИН ҮЛПӨТ ЫРЫ
• ОСУЯТ
• ГИТАР КҮҮСҮ
• АККУУНУН КӨРДҮМ УЧКАНЫН
• МУЗЫКА
• КЫЛЫМДАР
• АКАДЕМИК СКРЯБИНГЕ
• РОССИЯ
• СҮЙБӨМ СЕНИ
• ЖАШТЫККА
• ЫССЫК-КӨЛ
• ЖАЛЖАЛЫМ ОЙ
• ЖАКШЫ КИТЕП
• КАЙЫҢДЫ
• АКЫН
• ООРУЛУУ АКЫН
• АДАМЗАТ
• КАЛАМГА
• КУРДАШТЫК СӨЗҮМ
• СУЛУУГА
• БИРИНЧИ ДЕПУТАТ
• ЗАМАНДАШЫМА
• АДАМГА
• САЛЮТ
• ҮЛПӨТ ЫРЫ
• ӨЗҮМДҮН ӨСКӨН ЖЕРИМДЕН
• КЕЛСЕМ ЖОКСУН
• ЖЕҢЕМЕ
• БАЛЫКЧЫДАН ФРУНЗЕГЕ
• БОЗ БАЛА
• БЕШИК ЫРЫ
• ТЕГИРМЕН
• КОРУКЧУ
• АККАН СУУ
• КОМБАЙН МААЛЫ
• СУГАТЧЫ
• ТЕМИН
• СААНЧЫ ЖЕҢЕ
• ЖАР КӨРҮҮ
• БАШКАРМА
• УНУТПА
• ЖЫЛКЫЧЫ
• КҮН ЧЫГЫШ КҮН БАТЫШТА
• МАНСАП
• САБЫР КЫЛ, КУРБУМ, САБЫР КЫЛ
• КАЛМАК ЧАЙЫ
• КЫТМЫРГА
• КЫЗЫЛЧА КАЗГАН КЕЛИНЧЕК
• ЖҮГӨРҮ
• БЕШ ЖАШАРГА БЕРБЕЙМИН
• ТОЛКУТ ДА КАЙРА БАСЫЛАТ
• СҮЙҮМКУЛДУН АЙЛЫНДА
• «КОМУНИЗМ» КОЛХОЗУНДА
• КӨҢҮЛ КУУНАК
• 1946-ЖЫЛ, 1-ЯНВАРЬ
• ЭСКЕРМЕ
• ТИРҮҮЛҮК
• ИСТРЕБИТЕЛГЕ
• ӨЛГӨН ЖОКСУҢАР
• СЕН АЙТПА
• ДАГЫ САГА
• МЕН БУЛ ЖАКТА ЖҮРГӨНДӨ
• СЕНИН ПОЭМАҢ
• КЫРГЫЗ КӨЛҮ
• ДҮЙНӨ ЖҮЗҮ ТЫНЧ АЛСЫН
• ОРУС КАЛКЫТ - ТУУГАНЫМ
• ЫСЫК-КӨЛ – НЕВА СУУНУН СҮЙГӨН ЖАРЫ
• ЖИБЕК КИЙГЕН ЭРКЕ КЫЗ
• КАТЫҢДЫ КӨЛГӨ ТАШТАДЫМ
• БИРГЕ ЖҮРДҮК
• ЗАМАНДЫН ЖОЛУ УЛУК ЖОЛ
• СҮЙДҮМ СЕНИ
• УЯҢ КЕЛИН
• АЙ, АЙ, ТАК, ТАК БУУРУЛ АТ
• КАЧСА БАКЫТ
• СҮЙӨМ ДЕСЕҢ
• СҮЙҮҮ КЫЯЛ
• МЕН ӨТПӨДҮМ
• БЕЛГИЛЕР
• ФРУНЗЕ
• 1945-ЖЫЛ, 31-ДЕКАБРЬ
• ЖОК, АЛ МАЯК ЭМЕС
• ЖАЗГЫ СУУ
• ЖҮЙӨЛҮҮ СӨЗ
• ДҮНҮЙӨ
• РАКЫЯ
• КЫРГЫЗСТАН
• КОЛХОЗ БАКЧАСЫ
• САБИРА
• КАМБАРАЛЫ
• МОЛДОКУЛДУН ҮЙҮ
• ТИЛЕК
• ТОЛКУН ЭМЕС, АЛ АК КУУ
• БРИГАДИРДИН КЫЯЛЫ
• ЗВЕНОБОЙ ЗЫЙНАТЖАН
• АТАМА ОСУЯТ
• ЖЕТИГЕН
• КӨЛҮМӨ
• ТАҢ КАЛУУ
• ЖОГОТУУ
• ГРУНЬЯ САВЕЛЬЕВНАГА1
• КУРБУМА КАТ
• АЯЛГА
• БУУДАЙ САПЫРУУ
• ӨБӨМ ДЕГЕН СӨЗҮҢӨ
• ШЕКЕРДИН ЖОРУГУ
• ЫСЫК-КӨЛДӨ ТӨРТ МЕЗГИЛ
• АКЫН
• АЙ, БАЛАЖАН, БАЛАЖАН
• АЙ, СУГАТЧЫ, СУГАТЧЫ
• ЖАКШЫ ЫР ДЕГЕН ЭМНЕ
• НЕ ЖАМАН
• ЖЕР ДЕГЕН ЭМНЕ
• СҮЙҮНҮН ТҮРЛӨРҮ
• БИЗДИН КОРОО
• ШААРЫМА
• МЕН ШААРЫМА БАРАРМЫН
• ЖЫГУУ
• АКЫЛДУУ АТЫМ ТИЛ АЛБАЙТ
• САМАН ТАРТУУ
• БЫСТРОВКА-БАЛЫКЧЫ ТЕМИР ЖОЛУ
• АТ БАШЫНЫН ЧЫМЧЫГЫ
• БЕШ БАРМАК
• АТ-БАШЫ
• КОЛ ТОЛКУЙТ ДА, КАЙРА БАСЫЛАТ
• ТААРЫНБА КУРБУМ, ТААРЫНБА
• АВТОБУС
• АЙЛЫМА
• РАКМАНДЫН ИЛИМИ
• БЭЭ СААМАЙ
• БЕКЕНБИЗ
• КОМУЗ
• АЙ КӨРҮҮ
• КҮН КҮРКҮРӨӨ
• МЕН КЕТТИМ АЛЧА БЫШКАН МЕЗГИЛДЕ
• МЕНИН КОЛУКТУМ
• БҮРКҮТТҮ ТАПТОО
• ОРУС КЫЗЫ
• КЫЗДЫН СҮРҮ
• КОЙ
• БАЙТАЛ БЭЭНИН БАЛ КЫМЫЗ
• ТАРТ ЭРКЕЧИМ ТАРТ
• КЫРГЫЗ ТООЛОРУ
• УУРУЛУК ДЕГЕН ЭМНЕ?
• ЖАНЫБАРЫМ ЫСЫК-КӨЛ
• КЕЧИРЕГӨР
• АРПА ЖАЙЛООСУНДА БИР ТҮН
• ИЛБИРС УЯ
• МЕН АЙЫЛГА КЕЛГЕНДЕ
• КОЙ СААДЫРГАН КЕЛИНЧЕК
• КОРГОН-ТАШТЫ ЖАЙЛАДЫК
• ЭНЕНИН КҮЧҮ
• БАШКАРМАНЫН АЯЛЫ
• ТОО ИЧИНДЕ МЕКТЕП БАР
• АЙЧҮРӨКТҮН АК ШУМКАР
• КӨЛ АТА
• МАЙЧЫ МЕНЕН МАЛ ДОКТОР
• ЧАПАК
• КҮНДӨР
• ЖЕЗДЕМ КЕЛЕ ЖАТЫРЫ
• ТУЮК АСКА
• КОШУМЧА ЭМГЕК
• ПАРТОРГ КЕЛЕТ РАЙОНДОН
• ЖАЙЛОО
• БААТЫР ЭНЕ
• КҮЙГӨН
• ЖЫЛКЫЧЫ
• НАРЫН ДАЙРА
• АЙ, ЖАМИЙЛА, ЖАМИЙЛЯ
• ЖЕҢЕМДИН СӨЗҮ
• МАРИЯ
• ЧӨП ҮЙМӨК
• МЕН, ПОЧТОБАЙ, ПОЧТОБАЙ
• АРТИЛЛЕРИСТТЕРДИН МАРШЫ
• ЖЕҢИШ ЫРЫ
• КЫЗДЫРДЫН КҮҮСҮ
• АЛМА ЖЫЙНОО
• МОСКВА
• КОЙ ТӨЛДӨТҮҮ
• ЖҮЗҮМ АЛУУ
• ФИЗКУЛЬТУРНИКТЕРДИН МАРШЫ
• КООН ҮЗМӨЙ
• КЫЗ ӨПМӨЙ
• МУРАПТЫН ЫРЫ
• УЗАТУУ
• БОТОЮМ
• ТОСУП АЛУУ
• БЕКБЕКЕЙ
• ӨМҮРГӨ
• ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ
• ӨМҮРГӨ
• ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ
• КАЧКЫНБАЙ КАЧАК
• МЕН КӨЛҮМӨ КЕЛГЕНДЕ
• АТА ЖУРТУМ
• КӨЛДҮН КЕЧКИ КӨРҮНҮШҮ
• АК КАЙЫҢ
• ЖОГОТТУМ
• БИР ЧАКА СУУ
• КОШТОШУУ
• АККАН СУУ
• СЕКИТЕГИ ЖАПЫС ТАМ
• УЧКУЧТАРДЫН ЫРЫ
• САГАТЫМА
• ЖЕҢЕМДИН ЫРЫ
• ЫРЛАРЫМ
• БАЛАЛЫК
• ЭМГЕК КҮН
• ЖЕТИМ КОЗУ
• КЫШКЫ БОРООН
• КОШ АЙДОО
• АЙРӨК
• ЧОЛПОН-АТА
• МЕН МАСКӨӨНҮ КӨРГӨНДӨ
• УЙДУН ТИЛИ
• ТАРАНЧЫ
• ЖАЗЫМА
• МЕНИН КҮНҮМ
• БИЗГЕ ТҮНӨЙ КЕТ
• БАЙКА, ЖИГИТТЕР
• КӨҢҮЛ АЙТАЛЫК
• БУЛ КАНДАЙЧА
• МЕН КЫРГЫЗДЫН АКЫНЫ
• КӨЗҮМ ӨТКҮР
• ТӨӨҢДҮ БЕР
• МЕН КЕМЕ
• ДАГЫ АЯЛ ЖӨНҮНДӨ
• СӨЗҮ БАР
• ЭНЕ ТИЛИ
• КУБАНАМ
• ЖАКТЫРДЫМ
• БУЛ ТУРМУШТА
• ПРАГАДА
• ФРУНЗЕНИН ТҮНҮ
• ЖАҢЫЛУУ
• КЫЗЫЛ ЖҮК
• ДАН ЖОМОГУ
• АТА-ЖУРТ
• ЭМГЕГИҢ
• ТАШЧЫЛАР
• МЕНИН ҮЙҮМ
• ЫСЫК-КӨЛ
• КАЗАКБАЙ
• КАР ЖААДЫ
• КҮЗ
• МЕН ЖҮРГҮНЧҮ
• ДЕН СООЛУК
• МУЗЫКА
• ЖҮЗҮМ АЙЫ
• ӨЗҮМДҮ ӨЗҮМ
• ЖАЗ
• СУУ КЕЛАТАТ
• ШААРЫМ - АСЫЛ ФРУНЗАМ
• КООНЧУ
• БӨК, БӨК БӨДӨНӨМ
• КОММУНИЗМ КОЛХОЗУ
• ПАМИДОР
• ВИНО
• ЖУМУШЧУНУН МҮНӨЗҮ
• КҮНГӨ
• БИЗДИН КЫЗЫЛЧА
• КЕЧКИ УБАК
• ФЗОдогу ИНИМЕ
• МАЛЯР
• ЖУМУШЧУ
• ДУБАЛЧЫ
• ЗАВОД КӨРДҮМ
• ПРЖЕВАЛЬСКИЙГЕ
• ПЛОТНИК
• УСТАНЫН СӨЗҮ
• КАРАБЕК
• МАРЖАНКҮЛ
• ТУРСУН САКЧЫ
• ПАРОВОЗ
• ЖОГОЛГОН ДЕПТЕР
• КЕЛИП КЕТКЕН МЕЙМАНГА
• САГЫНУУ
• АРЫК СУУСУ
• ЖАРАЛДЫМ
• ВАСИЛИЙДИН САРЫ ТОРУ АТ
• СУГАТ МААЛЫ
• СҮЙҮНҮҮ
• КЕТМЕНИМ
• КОЛХОЗДОГУ ТҮН
• РАЙКОМДУН СЕКРЕТАРЫ
• ЖАМГЫР ЖААДЫ
• БАЛАЛЫК
• ОРУС ЭЛИ
• ЖЫЛДЫЗ КАЛАА
• ТҮҢКҮ КЕҢЕШ
• ЭРИККЕНДЕ
• ЖЕҢИШКАНДЫН АТАСЫ
• КОШТОШУУ
• МОСКВА
• ПУШКИНГЕ
• КОЛХОЗЧУГА
• КҮЛЖАМАЛ
• БАЛДАР ҮЧҮН ТҮЛКҮ МЕНЕН КАЗДАР
• БАТ АЙТМА
• ЖАШ ЖЕТКИНЧИКТЕР
• КОЛЯ
• ЧЫМЫН-ЧИРКЕЙ ЫРЛАРЫ
• ЖАМГЫР ЫРЫ
• КАРА ЧЫЙЫРЧЫК
• БАЛДАР МЕНЕН ТУРНАЛАР
• САМОЛЁТ ЫРЫ
• НҮРГҮЛ
• «2» МЕНЕН ЭМИЛБЕК
• КАЛПЫЧЫ КАНЫМКҮЛ
• ТАЙ КҮЛҮК
• КУЛОЙ, КУЛОЙ, ТОРПОГУМ
• ФИЗКУЛЬТУРА
• БАЛА ТИЛИ
• ТОРУ ТАЙ
• ТЕЛИБАЙ ТЕНТЕК
• ЭКИ МЕТР ЭСЕНКУЛ
• УЧКАЯК БОЛГОН БАЛАПАН
• КИТЕПТИН ДУШМАНЫ
• БИРИНЧИ СЕНТЯБРЬ
• КИТЕПТИ СҮЙ
• КУШТАР КЕТТИ
• БАК ТИГЕЛИ
• МУГАЛИМ
• ПИОНЕР КИМ
• ПИОНЕР ЫРЫ
• АНЕГДОТТОР, ЛЕГЕНДАЛАР КАЙГЫ
• МҮНӨЗ ОЙНУ
• ЫСЫК-КӨЛ
• КУУ КУМПАЙ
• БАЛТА ЖУТАР (ТАЗ ЖОРУ)
• ДОМОНУН КЫЗЫ
• КАЛП АЙТУУ
• АЛДАР
• МАРТЧЫЛЫК
• ШУМКАРДЫН ТУУЛУШУ
• УУРУЛУК
• ЖАМАН КӨЗ
• ЖЕР АЛБАГЫР
• КЫДЫР, БАКЫТ
• КАШАБАҢ
• ЖЫЛ ТАЛАШУУ
• ЧИЛДЕ
• ТҮШҮНҮКТӨР