Скачать

Абийир өлүмдөн бийик

Жапаркул Токтоналиевдин бул китебине кыргыз элинин 17-18-кылымдардагы өтмүшүн изилдеген тарыхый романы жана убагында басма сөздө орун алган макалалары, сын-пикирлери кирди.