• Үч кыз (три сестры)

 • Үч ууру (три вора)

 • Ач карышкыр (голодный волк)

 • Абылай жетим (Абылай сирота)

 • Алданган карышкыр (обманутый волк)

 • Алтын шакек (золотое кольцо)

 • Арман ай (горе)

 • Арстан менен коен (лев и заяц)

 • Асан менен Үсөн (Асан и Усон)

 • Асан

 • Асыл таш (драгоценный камень)

 • Арстан күчүгүн асыраган мышык (кошка, вырастивщая львенка)

 • Аю менен чиркей (медведь и комар)

 • Баарынан киши күчтүү (человек сильнее всех)

 • Бала менен сыйкырчы (мальчик и волшебник)

 • Байдын эрке баласы (избалованный сын богача)

 • Булардын кайсынысы чоң? (кто самый большой?)

 • Булбул (соловей)

 • Достук (дружба)

 • Эки бир тууган (два брата)

 • Эки улак (два козленка)

 • Хан менен вазир (хан и вазир)

 • Жагалым

 • Жээренченин баласы (сын Жээренче)

 • Жетим бала (мальчик сирота)

 • Жез кемпир (ведьма)

 • Жоомарт жана Адил (щедрый и справедливый)

 • Жоомарт (шедрый)

 • Жылаан менен кишинин арбашы (борьба человека и змеи)

 • Камыр бала (мальчик из теста)

 • Акыл Карачач (Умница Карачач)

 • Каардуу хан (злой хан)

 • Карышкырдын камкордугу (забота волка)

 • Көнөчөк кийген түлкү (лиса, одевшая ведерко)

 • Куйругун жазалаган түлкү (лиса, наказавшая свой хвост)

 • Күкүк менен Зейнеп (Кукушка и Зейнеп)

 • Куу түлкү (хитрая лиса)

 • Макмуд

 • Миңбай Жүзбай

 • Мүнүшкөр (сокольник)

 • Мышык менен чычкандар (кошка и мышки)

 • Наабат (Наабат молодец)

 • Отунчу падыша (король дровосек)

 • Рум падыша, Турум падыша (король Урум, король Турум)

 • Сулуу келин (невестка красавица)

 • Сыйкырдуу сака (волшебный альчик)

 • Таан падыша (царь галка)

 • Төлгөчү (гадальщик)

 • Түлкү, жолборс, аю, карышкыр (лиса, тигр, медведь, волк)

 • Түлкү менен карышкыр (лиса и волк)

 • Зыйфырым

Сказки. Аудиокнига (на кыргызском)