• Үч кыз

 • Үч ууру

 • Ач карышкыр

 • Абылай жетим

 • Алданган карышкыр

 • Алтын шакек

 • Арман ай

 • Арстан менен коен

 • Асан менен Үсөн

 • Асан

 • Асыл таш

 • Арстан күчүгүн асыраган мышык

 • Аю менен чиркей

 • Баарынан киши күчтүү

 • Бала менен сыйкырчы

 • Байдын эрке баласы

 • Булардын кайсынысы чоң?

 • Булбул

 • Достук

 • Эки бир тууган

 • Эки улак

 • Хан менен вазир

 • Жагалым

 • Жээренченин баласы

 • Жетим бала

 • Жез кемпир

 • Жоомарт жана Адил

 • Жоомарт

 • Жылаан менен кишинин арбашы

 • Камыр бала

 • Карачач

 • Каардуу хан

 • Карышкырдын камкордугу

 • Коночок кийген түлкү

 • Куйругун жазалаган түлкү

 • Күкүк менен Зейнеп

 • Куу түлкү

 • Макмуд

 • Миңбай Жүзбай

 • Мүнүшкөр

 • Мышык менен чычкандар

 • Наабат

 • Отунчу падыша

 • Рум падыша, Турум падыша

 • Сулуу келин

 • Сыйкырдуу сака

 • Таан падыша

 • Төлгөчү

 • Түлкү, жолборс, аю, карышкыр

 • Түлкү менен карышкыр

 • Зыйфырым

Сказки. Аудиокнига (на кыргызском)

Сказки. Аудиокнига (на кыргызском)