• Кааба Атабеков жөнүндө (краткое интро)

  • Тал-Чокунун көрүнүшү (Вид пика Тал-Чоку)

Кааба Атабеков. Тал-Чокунун көрүнүшү

Кааба Атабековдун айтуусунда “Манас” эпосунан “Тал-Чокунун көрүнүшү” эпизоду.