Скачать

Ындыйа ыргактары. Керемет сүйүү. 2-сезон

Интернет мейкиндигинин кыргыз багышындагы “Ад” талкуу конушуна дүң салган ынды ыргактарынын 2-сезону.Бул сезондогу мурдагыдан да шандуу жана күлкүлүү окуялар ынды кийносунун ышкыбоздорун көңүл кош калтырбайт!Айтоор, автор өзү айткандай кийно - “чылкый позитив”.Дагы айта турган сөз, автордун эки сезондун ортосунда компютер ойундар дүйнөсүнө сүңгүп кеткендиги. Бул көрүнүш каармандардын лексиконунда оорун алган “Эйж оф эмпайрз… Старкрафт.... Контр-страйк.... ии… анан… Кол оф дюти…” сыйактуу сөздөрдүн пайда болушунан айкын байкалып турат.Бул жолу ДБА раджанын төшөк жаңыртуу аракетинен кандай майнап чыгаар экен?Китеп электрондук түрдө кана жаралган жана кагаз бетинде басылып чыккан эмес.Биринчи жолу Ак Досторкон конушунда жарыйаланган