• Уркаш Мамбеталиев жөнүндө (краткое интро)

  • Манастын хан шайланышы (избрание Манаса ханом)

Уркаш Мамбеталиев. Манастын хан шайланышы (үзүндү)

Уркаш Мамбеталиевдин айтуусунда, “Манас” эпосунун “Манастын хан шайланышы” (үзүндү)