Скачать

Үй — бүлөдөгү мектепке чейинки бала тарбиясы

Окуу-усулдук колдонмодо мектеп курагына чейинки балдарды уй-булодо тарбиялоо маселелери, анын жолдору, ыкмалары тууралуу сөз болуп, педагогикалык окуу жайларынын окутуучулары, студенттерине жана жалпы эле коомчулук тарбия берүү билимдерин өстүрүү жаатында кызмат кылуу максатын көздөйт.