• про Тууганбая Абдиева

  • "Курманбек" дастаны (эпос "Курманбек", фрагмент)

Тууганбай Абдиев. Курманбек

Сарыкунандын варианты боюнча, Тууганбай Абдиевдин аткаруусундагы “Курманбек” дастаны.