Скачать

Улуу манасчы Сагымбай

Бул китепке кыргыз рухунун туу чокусу — «Манас» эпосунун чыгаан айтуучусу, манасчылардын даанышман өкүлү Сагынбай Орозбак уулунун ыр, дастандары топтолду. Ошондой эле, жыйнакка залкар манасчынын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндөгү иликтөөлөр, эскермелер да кирди.